Produkty DURCON wykonane są ze zmodyfikowanej żywicy epoksydowej.


Tworzywo to składa się z około 75% (wagowo) krzemionki - SiO2, zawieszonej w osnowie żywicy epoksydowej w ilości około 25% (wagowo), utwardzonej w procesie polimeryzacji z dodatkiem barwnika (maksymalnie 0.2%). Silne wiązania polimerowe żywic epoksydowych DURCON sprawiają, że materiał ten posiada monolityczną i idealnie spójną strukturę na całej swojej grubości. Dzięki temu odznacza się bardzo niską przepuszczalnością, dużą odpornością na wysokie temperatury, twardością porównywalną z kamieniem, a także brakiem jakichkolwiek rozwarstwień i pęcznień. DURCON jest materiałem chemicznie obojętnym o strukturze molekularnej zapewniającej bardzo wysoką odporność na kwasy i inne związki stosowane w laboratoriach, a także na trwałe odbarwienia będące efektem działania barwników.

Podstawowe właściwości tworzywa DURCON:
  monolityczna i spójna struktura w całym przekroju,
  obojętność chemiczna, - wysoka odporność na większość odczynników stosowanych w laboratoriach,
  bardzo niski współczynnik absorpcji wody ~ 0,0076%,
  brak rozwarstwień i pęcznień,
  odporność na wysokie temperatury,
  wysoki stopień twardości,
  łatwość dekontaminacji,
  antystatyczność,
  brak przewodności elektrycznej.
 

Wytworzone z żywicy epoksydowej produkty DURCON są monolitem, zachowując idealnie spójną strukturę na całej swojej grubości. DURCON nie ulega rozwarstwieniom i pęcznieniu. Brak jakichkolwiek porowatości zapewnia, że żadne związki chemiczne nie wnikną w głąb materiału.


DURCON jest chemicznie obojętny o strukturze molekularnej dającej bardzo wysoką odporność na kwasy i inne związki chemiczne stosowane w laboratoriach. Tworzywo DURCON charakteryzuje się także dużą odpornością na wysokie temperatury, co wyklucza degradację materiału (pęcznienie, rozwarstwienie).


Silne wiązania polimerowe żywicy epoksydowej DURCON sprawiają, że materiał ten posiada twardość porównywalną z kamieniem, jednakże pozbawiony jest jego niespójności, porowatości i przepuszczalności.

Tworzywo DURCON charakteryzuje się bardzo niską przepuszczalnością. Dzięki temu w powierzchnię nie mogą wniknąć środki chemiczne, barwniki i inne płyny stosowane w laboratoriach. Również wszechobecna woda nie wnika w głąb materiału, co chroni blaty robocze przed degradacją i zapewnia im wieloletnią żywotność.

DURCON COMPANY OF POLAND SP. Z O.O.
www.durcon.com.pl
UL. CEGLANA 10, 87-100 TORUŃ
TEL. (056) 6599805, 6599806
FAX (056) 6599807
E-MAIL: durcon@durcon.com.pl

 
© 2009 DURCON :: projekt i wykonanie Q7