Wymogi jakościowe według SEFA


Firma DURCON jest członkiem amerykańskiej organizacji SEFA - The Scientific Equipment and Furniture Association. Organizacja ta jest niezależnym stowarzyszeniem firm i instytucji mającym na celu dbałość o utrzymanie i promocję wysokiego standardu i bezpieczeństwa w zakresie projektowania, produkcji i wyposażenia w meble i inne dobra wykorzystywane w laboratoriach.

W zależności od rodzaju laboratorium, należy uwzględnić następujące wymogi jakościowe dotyczące laboratoryjnych powierzchni roboczych.


typ laboratorium najważniejsze funkcje
laboratoryjnych powierzchni roboczych

 
1. Odporność na zabarwienia,
  2. Łatwość usuwania powierzchniowych
    zabrudzeń,
3. Odporność na ścieranie,
Laboratorium Biologiczne 4. Łatwość odkażania (dekontaminacji).
  1. Odporność chemiczna,
  2. Łatwość usuwania powierzchniowych
    zabrudzeń,
  3. Jednorodność kolorystyczna,
  4. Odporność na ścieranie,
5. Odporność na wysokie temperatury,
Laboratorium Chemiczne 6. Odporność na szoki termiczne.
  1. Wysoka obciążalność,
  2. Odporność na ścieranie,
3. Odporność na uderzenia,
Laboratorium Fizyczne 4. Odporność na wysokie temperatury.
  1. Wysoka obciążalność,
2. Odporność na uderzenia,
Laboratorium Elektroniczne 3. Odporność na ścieranie.
  1. Brak przewodności elektrycznej,
2. Wytrzymałość dielektryczna,
Laboratorium Elektryczne 3. Wysoka obciążalność.

 
Laboratorium Mechaniczne
 
(np. Metalurgiczne, Geologiczne) 1. Wytrzymałość na czynniki fizyczne.
1. Zdolność dekontaminacji pierwiastków
    radioaktywnych,
Laboratorium Radioaktywne 2. Łatwość usuwania powierzchniowych
    zabrudzeń.
 
Laboratorium Termiczne 1. Odporność na wysokie temperatury.
  1. Łatwość usuwania powierzchniowych
    zabrudzeń,
  2. Łatwość odkażania (dekontaminacji),
  3. Nieprzepuszczalność - monolityczny
    charakter materiału,
4. Odporność chemiczna,
Laboratorium Biochemiczne 5. Jednorodność materiałowa powierzchni
    roboczych.

Skala funkcjonalności powierzchni roboczych DURCON:
- bardzo wysoka
- wysoka
- akceptowalna


źródło: SEFA Guidelines
DURCON COMPANY OF POLAND SP. Z O.O.
www.durcon.com.pl
UL. CEGLANA 10, 87-100 TORUŃ
TEL. (056) 6599805, 6599806
FAX (056) 6599807
E-MAIL: durcon@durcon.com.pl


© 2009 DURCON :: projekt i wykonanie Q7