Noren - alternatywne źródła energii

Produkty Noren - wymagany Adobe Flash player.

ENERGIA BIOMASY

Energia uzyskiwana z biomasy może stanowić najpoważniejszą alternatywę dla paliw kopalnych, pod warunkiem jednak, że będzie pozyskiwana i wykorzystywana z poszanowaniem lokalnych uwarunkowań środowiskowych, społecznych i gospodarczych. NOREN promuje i wdraża kompleksowe rozwiązania, obejmujące tworzenie nowoczesnych, efektywnych źródeł cieplnych lub kogeneracyjnych zasilanych paliwem biomasowym, powiązanych z dobrze przygotowaną logistyką dostaw odpowiedniej jakości i ilości paliwa. Tylko takie projekty, mogą zapewnić lokalne bezpieczeństwo energetyczne i przyczynić się do rozwoju aeroenergetyki w regionie.

Realizujemy inwestycje polegające na dostawie urządzeń i modernizacji źródeł ciepła „pod klucz” w oparciu o kotłownie opalane biomasą.

Kotłownie od 20 do 400 kW
W przedziale mocy od 20 kW do 400 kW bazujemy na technologii firmy HDG Bavaria GmbH. Więcej informacji o technologii kotłowni HDG Bavaria znajdziecie Państwo na
www.hdg-bavaria.pl

Kotłownie od 0,5 do 20 MW
W przedziale mocy od 0,5 do 20 MW rozwiązania dobieramy pod kątem zaspokojenia indywidualnych potrzeb inwestora.

Mikroelektrociepłownie
Dostarczamy compaktowe urządzenia opalane biomasą do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej.  Oferujemy pełne wsparcie na każdym z etapów realizacji projektu. Pakiet usług dla danego projektu może być negocjowany każdorazowo w odniesieniu do aktualnego zaawansowania projektu oraz do potrzeb inwestora.

 

Wyszukaj w serwisie