Noren - alternatywne źródła energii

 

 

Projekty Noren - wymagany Adobe Flash player.

PROJEKTY

Specyfika realizacji projektów inwestycyjnych w zakresie odnawialnych źródeł energii, ich złożoność i czas trwania wymaga równoległego prowadzenia szeregu działań w zakresie procedur formalno-prawnych, opracowania studium wykonalności i opracowania dokumentacji technicznej. Dla zachowania przejrzystości i pełnej kontroli nad realizowanymi projektami w naszej pracy wykorzystujemy narzędzia metodyki zarządzania projektami. Wypełniamy światowe standardy, m.in. dzięki wdrożonej platformie MS Project, która zapewnia nam dostęp do bieżących informacji, kontrolę pracy, harmonogramów i finansów prowadzonych projektów.

We wszystkich projektach naszym celem jest zapewnienie inwestorowi opłacalności i niezawodności produkcji energii, niezależności energetycznej, bezpieczeństwa oraz komfortu obsługi źródła energii.

Wyszukaj w serwisie