Noren - alternatywne źródła energii

Zespół Noren - wymagany Adobe Flash player.

ZESPÓŁ

Codzienną praktyką są szkolenia i seminaria w specjalistycznych firmach i instytucjach za granicą.

Kluczowymi wartościami firmy, w kontaktach wewnętrznych i zewnętrznych są: zaufanie
i profesjonalizm. U członków naszego zespołu cenimy najbardziej samodzielność, odpowiedzialność, aktywność poznawczą oraz zorganizowanie. Wierzymy, że te cechy naszych pracowników wyróżniają nas na rynku. Staramy się stworzyć atmosferę sprzyjającą realizacji „pomysłu na siebie” każdego członka zespołu. Kluczem do osiągnięcia tego celu jest stworzenie profesjonalnego działu Human Resources (Zarządzania Zasobami Ludzkimi), który wdrażając w firmie model zarządzania kompetencjami, sukcesywnie dba o rozwój kariery członków zespołu Noren.

Wyszukaj w serwisie