Noren - alternatywne źródła energii

Usługi Noren - wymagany Adobe Flash player.

KONSULTING

Świadczymy usługi konsultingowe w następujących dyscyplinach: energetyka wiatrowa, biomasa, kogeneracja, poligeneracja, fotowoltaika.

Opracowujemy programy funkcjonalno użytkowe oraz tworzymy studia wykonalności projektu inwestycyjnego.

Tworzymy analizy, prognozy, przedstawiamy ekonomiczne warianty rozwiązań inwestycyjnych oraz dobieramy optymalne zastosowania  alternatywnych  źródeł energii.

Pracujemy na certyfikowanym oprogramowaniu honorowanym przez jednostki audytujące i instytucje finansowe.

windPROenergyPRO

Wyszukaj w serwisie